Enerji Yönetimi ve Önemi

enerji verimliliği nedir nasıl olur

19. yüzyıldan bu yana küresel etki ile birlikte geliştirilen toplumsal kalkınma modelleri toplumsal gereksinimler esas alınarak geliştirilmiştir. Ülkelerin ekonomik büyüme beklentileri ve şirketlerin küresel pazarlarda güç olma arayışları toplumsal kalkınma stratejilerinde küresel tüketimi arttırmıştır. Bu toplumlar ve ülkeler arasında ekonomik dengesizliklerin artmasına yol açmış, üretim süreçlerinde kontrolsüz fosil yakıt tüketimi, su kaynaklarının bilinçsizce kullanımı ve […]

İklimlendirme Sistemlerinde Enerji Verimliliği

enerji verimliliği nedir nasıl olur

Son yıllarda gelişen sosyo-ekonomik etkiler ve farkındalıklara bağlı olarak, ülkelerin sürdürülebilir kalkınma süreçlerinde enerji ve çevre yönetimi önemli parametreler olarak öne çıkmaktadır. Bununla birlikte petrole bağlı fosil yakıt kaynaklarının artan nüfus yüküyle birlikte hızla azalması, ozon tabakasının azalması sera gazı salınımları, iklim değişikliği ve küresel ısınma gibi küresel anlamda yaşamsan tehdit haline dönüşen çevresel problemler, […]

Isı Pompası Nedir ? Nasıl Çalışır ?

ısı pompası nedir nasıl çalışır

Bir ısı pompası ısıyı bir düşük kaynaktan alarak daha yüksek sıcaklıktaki kaynağa taşır. Bu tanımlamaya göre soğutma çevrimi ile çalışan tüm soğutma ekipmanları, iklimlendirme cihazları ve soğutma grupları ısı pompasıdır. Bununla birlikte mühendislik tanımlamalarında bu ısı pompası kavramı ısıyı, soğutma için bir ortamdan uzaklaştırmaktan ziyade genellikle faydalı amaçlar için kullanmayı hedeflemektedir. İki konumlu ısı pompaları […]

Nem Nedir ve Konfora Etkisi

nem komfor bölgesi

Nem nedir? Nem, havada bulunan su buharı miktarıdır. “Nem nedir” sorusunun daha detaylı ve çeşitleri hakkında detaylı bilgi vermeye çalışacağız. Hafif ıslaklık, rutubet anlamına da gelmektedir. Nem ölçümlerinde mutlak nem, bağıl nem ve özgül nem hesaplanır. Mutlak nem birim hacmindeki nem miktarıdır. Kg/m³ olarak verilir. Bağıl nem havadaki nem oranının o havanın alabileceği maksimum neme […]